Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI u Beograd (Poslato na 18-11-2020)

Doktor medicine


Oglas važi od: 17.11.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
11040 Beograd, Teodora Drajzera 44Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla do šest meseci

USLOVI: završen medicinski fakultet, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Uz prijavu priložiti: kratku biografiju, diplomu ili potvrdu (fotokopija) o završenoj školskoj spremi koja se traži oglasom, uverenje (fotokopija) o položenom stručnom ispitu, licenca ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru.

U slučaju da kandidat bude izabran obavezno je dostaviti overene kopije dokumenata ili originale. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave se podnose neposredno u upravu ili poštom na adresu: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, 11040 Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44., sa naznakom: „Za oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI


Pregledano: 225 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters