Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vodoinstalater; Kanalizator; Magacioner; Fizički radnik Puno radno vreme

na JKP „MORAVICA“ - PREŠEVO u Preševo (Poslato na 18-11-2020)

Vodoinstalater; Kanalizator; Magacioner; Fizički radnik


Oglas važi od: 18.11.2020.

JKP „MORAVICA“ - PREŠEVO
Preševo, Ćemal Šehu bb

Vodoinstalater
Sektor vodovoda i kanalizacije
2 izvršioca

Opis poslova: prima pozive stranaka telefonom ili na drugi način i organizuje intervenciju na mreži vodovoda i kanalizacije, organizuje i poziva radnike na otklanjanju većih kvarova na mreži vodovoda i kanalizacije i na ostalim instalacijama iz delatnosti preduzeća, učestvuje u montiranju, trebuje materijal potreban za intervenciju sa pratećim papirima, primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i odgovoran je za iste, obavlja i druge poslove po nalogu direktora u okviru stepena stručne spreme, znanja i sposobnosti.

USLOVI: KV, III stepen stručne spreme, zanimanje KV vodoinstalater i tehnička škola, najmanje 1 godina radnog iskustva. Posao obavlja na terenu u svim vremenskim prilikama.

Kanalizator
Sektor vodovoda i kanalizacije

Opis poslova: radi na održavanju i čišćenju cevi i kanala i priključka na šahtama po planu koji dobija od poslovođe, vrši utovar i istovar izvađenog materijala iz kanalizacione mreže, održava i čisti slivnike i kanale atmosferske kanalizacije, organizuje rad ekipe, vrši odčepljenje kanalizacione mreže u gradu i organizacijama, radi na održavanju i stavljanju poklopaca na šahtama, primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i odgovoran je za primenu istih, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kao i poslove koji odgovaraju njegovom stepenu stručne spreme, znanju i sposobnostima.

USLOVI: NKV, KV, III stepen stručne spreme, bez obzira na radno iskustvo.

Magacioner

Opis poslova: vrši prijem, uskladištenje, čuvanje materijala, rezervnih delova, sitnog inventara, HTZ opreme, auto-guma i materijalno odgovara za stanje istih, vrši prijem po količinama i vrstama, a za nekvalitetan materijal pravi na licu mesta zapisnik o reklamaciji, izdaje prijemnice za primljeni materijal, rezervne delove i ostalo, izdaje materijal i delove na osnovu otvorenog trebovanja, prima neutrošeni materijal u magacin i za iste izdaje povratnice, materijal i delove drži složene po srodnim vrstama i obeležen važećim karticama, vrši prijem, uskladištenje, čuvanje i izdavanje alata, stara se da vaga u magacinu bude ispravna i redovno baždarena, vrši mesečno sravnjenje magacinske kartoteke sa stanjem u računovodstvu, vodi potrebne evidencije, primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i odgovoran je za iste.

USLOVI: IV stepen stručne spreme, ekonomski ili elektro tehničar, najmanje 1 godina radnog iskustva. Posao se obavlja u magacinskim prostorijama.

Fizički radnik
2 izvršioca

Opis poslova: vrši utovar i istovar vodovodnog i kanalizacionog materijala, vrši utovar i istovar peska, šljunka, alata i drugo, radi na iskopu rova za vodovod i kanalizaciju, vrši utovar i istovar zemlje, vrši zatrpavanje rova, vrši spremanje mase, radi na utovaru smeća u kamionima, traktorima kojima se iznese smeće na gradske deponije, čisti gradilište, primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i odgovoran je za primenu istih, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kao i poslove koji odgovaraju njegovom stepenu stručne spreme, znanju i sposobnostima.

USLOVI: NKV, I stepen stručne spreme, bez obzira na radno iskustvo. Posao obavlja na terenu u svim vremenskim prilikama.

OSTALO: Prijavu i CV sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (fotokopija diplome, fotokopija radne knjižice, fotokopija lične karte i dokaz o radnom iskustvu) dostaviti na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 411 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters