Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KUČEVO u Kučevo (Poslato na 25-11-2020)

Doktor medicine

Oglas važi od: 25.11.2020.

DOM ZDRAVLjA KUČEVO
12240 Kučevo, ŽikePopovića 48

Doktor medicine
2 izvršioca

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, doktor medicine, položen stručni ispit za zvanje doktora medicine i posedovanje licence ili rešenja o upisu u komoru. Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs sa biografijom, overena fotokopija diplome o završenoj školi, overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, licenca ili rešenje o upisu u komoru (original ili overena fotokopija), potvrda o radnom stažu ukoliko je kandidat bio u radnom odnosu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija koja), uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija), uverenje iz suda (ne starije od 6 meseci). Overene fotokopije ne mogu biti starije od 6 meseci. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu sa biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KUČEVO


Pregledano: 159 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters