Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u onkologiji ili doktor medicine; Psiholog; Viši radiološki tehničar; M Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 11-12-2020)

Doktor medicine specijalista u onkologiji ili doktor medicine; Psiholog; Viši radiološki tehničar; Medicinska sestra/tehničar; Inženjer; Domar/majstor održavanja; Magacioner/ekonom; Pomoćni radnik

Oglas važi od: 10.12.2020.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14Doktor medicine specijalista u onkologiji ili doktor medicine
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog za potrebe Klinike za medikalnu onkologiju
probni rad od 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. i završena specijalizacija iz interne medicine ili internističke onkologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama iz oblasti medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz interne medicine ili internističke onkologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnik; stručni ispit; licenca; specijalistički ispit; najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima specijaliste, zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom. Za doktore medicine: visoko obrazovanje iz oblasti medicine: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine, prosečna ocena veća od 8, zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom. Zainteresovani kandidati podnose (specijalisti): prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu, fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence. Doktori medicine: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence.Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima
na određeno vreme radi povećanog obima posla u trajanju od 6 meseci za potrebe Odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu.Viši radiološki tehničar u dijagnostici
na određeno vreme radi povećanog obima posla, u trajanju od 6 meseci za potrebe Odeljenja nuklearne medicine
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje u oblasti zdravstva: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju, zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj visokoj/višoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence, fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.Medicinska sestra/tehničar
za potrebe Službe za pedijatrijsku onkologiju

USLOVI: srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva, pedijatrijskog smera, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi odgovarajućeg smera, fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence; fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja opreme i objekta
za Službu za tehničke i druge slične poslove
probni rad od 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike, građevine, arhitekture: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ili - na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu.Domar/majstor održavanja (vodoinstalater)
za Službu za tehničke i druge slične poslove
probni rad od 6 meseci

USLOVI: srednje obrazovanje tehničke struke (vodoinstalater) u trajanju od 3 godine, zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem srednjem obrazovanju.Magacioner/ekonom
na određeno vreme od 6 meseci zbog povećanog obima posla, za potrebe Odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: srednje obrazovanje društvenog ili tehničkog smera u trajanju od 4 godine. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, dokaz o znanju rada na računaru.Pomoćni radnik
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog, za potrebe Odeljenja ishrane i higijene

USLOVI: osnovna škola; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju svedočanstva o završenoj osmogodišnjoj školi.OSTALO: Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na navedenu adresu Instituta - Odeljenje za pravne poslove (za oglas), u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 566 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters