Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI u Beograd (Poslato na 21-12-2020)

Administrator informacionih sistema i tehnologija


Oglas važi od: 18.12.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
BOLESTI ZAVISNOSTI
11040 Beograd, Teodora Drajzera 44

Administrator informacionih sistema i tehnologija

USLOVI: visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.septembra 2005.godine. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Uz prijavu priložiti: kratku biografiju, diplomu ili potvrdu (fotokopija) završene škole koja se traži oglasom. U slučaju izbora, kandidat je dužan da donese original ili overenu kopiju predmetnih dokumenata. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave se podnose neposredno u upravu ili poštom na adresu: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, 11040 Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44, sa naznakom: „Za oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI


Pregledano: 329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters