Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 23-12-2020)

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti


Oglas važi od: 16.12.2020.

DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD

Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 30

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme do tri meseca
3 izvršioca

USLOVI: završena srednja medicinska škola, opšteg smera, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre – tehničara. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije) predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (soba broj 3) na trećem spratu u Bulevaru maršala Tolbuhina 30. Kandidati su dužni da na prijavi naznače za koji konkurs podnose prijavu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja, pored pisarnice na trećem spratu, u Bulevaru maršala Tolbuhina 30, Novi Beograd. Izabrani kanditat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 395 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters