Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 23-12-2020)

Doktor medicine


Oglas važi od: 23.12.2020.

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1

Doktor medicine
na određeno vreme 6 meseci
3 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena studiranja, dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom ispitu, ocena komisije za izbor kandidata. Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova – neoverene kopije dokumenata (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključnjelja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i originale / overene kopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas je objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja RS i Opšte bolnice Bor i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za oglas”.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 309 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters