Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PREŠEVO u Preševo (Poslato na 25-12-2020)

Vozač sanitetskog vozila


Oglas važi od: 25.12.2020.

DOM ZDRAVLjA PREŠEVO
Preševo, 15 Novembar 88

Vozača sanitetskog vozila
na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom za rad u smenama i noćni rad, na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova D.Z Preševo.

USLOVI: kandidati pored opštih uslova treba da ispunjavaju i posebne uslove i to: srednje stručno obrazovanje, vozačka dozvola B i C kategorije, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Uz prijavu se podnose u original ili overenoj fotokopija za sledeća dokumenta: fotokopija diplome isčitana lična karta, lična i radna biografija sa adresom i kontakt telefonom. Kandidati molbe-zahteve treba da podnesu na adresu Doma zdravlja Preševo u Preševu ulica 15 Novembar broj 88. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, komisija će po potrebi obaviti razgovor ili utvrditi drugi način ocenjivanja kandidata (testiranje, provere praktičnih znanja, sposobnosti i veština) na osnovu kojih će se kandidati rangirati, o čemu će isti biti obavešten telefonskim putem. Dostavljanje gore navedene dokumentacije je do 14:00 časova sa istekom poslednjeg dana oglasa. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana obljavljivanja oglasa. Kandidati koji budu doneli nekompletnu dokumentaciju neće se uzeti na razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PREŠEVO


Pregledano: 465 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters