Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko – računovodstvene poslove – Referent plana, analize i cena Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 29-12-2020)

Diplomirani ekonomista za finansijsko – računovodstvene poslove – Referent plana, analize i cena

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Ul. Srpskih junaka br. 2

Niš

Na osnovu članova 7, 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03-11820/1 od 28.12.2020. godine, date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Zaključkom 51 broj 112-5486/2020 od 08. jula 2020. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove:

Diplomirani ekonomista za finansijsko – računovodstvene poslove – Referent plana, analize i cena ………………..1 izvršilac

Opis poslova:

·Prikuplja i usklađuje planove svih odeljenja u okviru Instituta;

·Radi na izradi Plana rada Instituta na osnovu zakonskih propisa;

·Radi na izradi šestomesečnih i godišnjih izveštaja o poslovanju;

·Radi na izradi svih drugih tromesečnih, šestomesečnih, devetomesečnih i godišnjih izveštaja o ostvarenju broja b.o. dana i ambulantno-polikliničkih usluga, a na osnovu zakonskih propisa;

·Prati, analizira i predlaže cene i neposredno učestvuje u izradi cenovnika usluga Instituta;

·Prati i analizira realizaciju planova svih organizacionih jedinica Instituta;

·Prati i priprema pisane izveštaje o korišćenju kapaciteta Instituta, ostvarenjima odeljenja i službi i sl.;

·Prati i analizira organizaciju rada Instituta i predlaže mere za njeno poboljšanje;

·Radi i druge poslove iz svog domena po nalogu direktora;

·Za svoj rad odgovara direktoru i neposrednom rukovodiocu.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu (’‘Sl. glasnik RS’‘, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš (prečišćen tekst) od 23.11.2020. godine br.03 -10846/1.

- sa visokim obrazovanjem iz oblasti ekonomske nauke: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine sa znanjem rada na računaru, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima planiranja u zdravstvenoj ustanovi.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

-Diploma o završenom ekonomskom fakultetu;

-Lična karta;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima;

-Molba.

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu: Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš, ul. Srpskih junaka br. 2, 18205 Niška Banja, sa naznakom ‘‘Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na neodređeno vreme za radno mesto diplomirani ekonomista za finansijsko – računovodstvene poslove – referent plana, analize i cena’‘.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Rok važenja
06.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 2037 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters