Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

4

Aplikacija

Nastavnik zdravstvene nege Puno radno vreme

na SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA "HIPOKRAT u Novi Sad (Poslato na 04-01-2021)

Nastavnik zdravstvene nege

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA “HIPOKRAT”, Novi Sad

Novi Sad, Dečanska 9

Tel: 065/988-5488

E-mail: hipnikns@gmail.com

Nastavnik zdravstvene nege na neodređeno vreme – 100% radnog vremena, 1 izvršilac

Posebni uslovi: organizator zdravstvene nege, strukovna medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viši medicinski tehničar, diplomirani organizator zdravstvene nege, diplomirani organizator zdravstvene nege – master, master organizator zdravstvene nege.

OPŠTI USLOVI:

Kandidat treba da ispunjava i opšte uslove iz čl. 139 stav 1, tačke 1-4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (’‘Sl. glasnik RS’‘, br. 88/17, 27/18-drugi zakon, 10/19 i 6/20). Kandidat (za tačke od 1-5) mora da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Kandidat treba da ima stečenu vrstu obrazovanja (u zavisnosti od područja rada) propisanu Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” broj: 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 3/2016-II, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 i 2/2020), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” broj: 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019 i 2/2020).

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Molimo zainteresovane kandidate da svoju biografiju dostave isključivo elektronskim putem na e-mail: hipnikns@gmail.com .

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Direktor za nastavu Nevena Bošnjak

Rok važenja
12.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Pregledano: 628 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters