Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Dom zdravlja Sečanj u Sečanj (Poslato na 06-01-2021)

Doktor medicine

“Dom zdravlja Sečanj”, Sečanj

Partizanski put bb, Sečanj
Dana: 05.01.2021.
Broj: 12

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. (“Službeni glasnik” RS br. 1/15), raspisuje se

OGLAS
za zaposlenje

DOKTOR MEDICINE

Broj izvršilaca: 2 (dva)
Vrsta radnog odnosa: radni odnos na određeno vreme, do tri meseca
Radno vreme: puno, 40 časova nedeljno.

Opis poslova: u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Sečanj

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
1.završen medicinski fakultet,
2.položen stručni ispit,
3.upis u imenik Komore,
4.dozvola za rad – licenca izdata od nadležne komore.

Zainteresovani kandidati koji konkurišu podnose sledeću dokumentaciju:
•Prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
•Fotokopija lične karte,
•Fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
•Uverenje o položenom stručnom ispitu,
•Fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Komore,
•Uverenje o državljanstvu,
•Dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
•Dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na adresu:
Dom zdravlja Sečanj, ul. Partizanski put bb, 23240 Sečanj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. direktora
Šešlija dr Jasmina
Rok važenja
13.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
Položen stručni ispit, upis u imenik komore – dozvola za rad –licenca izdata od nadležne komore

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Računarske veštine:

Internet NižiSkoro postavljeni poslovi Dom zdravlja Sečanj


Pregledano: 128 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters