Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servirka Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 12-01-2021)

Servirka

Oglas važi od: 11.1.2021.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14

Servirka
na određeno vreme u trajanju od 6 meseci, Odeljenje ishrane i higijene
3 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; zdravstvena sposobnost.

OSTALO: zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na gore navedenu adresu sa naznakom Odeljenje za pravne poslove (za oglas). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 530 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters