Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET u Beograd (Poslato na 13-01-2021)

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

Oglas važi od: 13.1.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
11000 Beograd, Vojvode Stepe 305

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
na određeno vreme od 3 meseca

USLOVI: visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, tri godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru. Uz prijavu sa biografskim podacima kandidati treba da prilože: fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju diplome o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi, fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije – originale na uvid. Rok za prijavljivanje kandidata na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na adresu: Saobraćajni fakultet, Službi za opšte poslove – prijava na konkurs, 11000 Beograd, Vojvode Stepe 305.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET


Pregledano: 243 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters