Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KUČEVO u Kučevo (Poslato na 13-01-2021)

Doktor medicine

Oglas važi od: 13.1.2021.

DOM ZDRAVLjA KUČEVO
12240 Kučevo, Žike Popovića 48

Doktor medicine
na određeno vreme

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit za zvanje doktora medicine i posedovanje licence ili rešenja o upisu u komoru. Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs sa biografijom, overena fotokopija diplome Medicinskog fakulteta, overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, overena fotokopija licence, izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija koja ne može biti starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija ne starija od 6 meseci), uverenje iz suda (ne starije od 6 meseci). Rok za podnošenje prijava je 8 (osam dana) od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu sa biografijom i potrebnom dokumentacijom, dostaviti na adresu: Dom zdravlja Kučevo, Žike Popovića br. 48 12240 Kučevo, sa naznakom „Prijava na oglas za radno mesto ___________ redni broj __________”.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KUČEVO


Pregledano: 153 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters