Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni kuvar Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“ u Brus (Poslato na 13-01-2021)

Pomoćni kuvar

Oglas važi od: 13.1.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„PAHULjICE“
37220 Brus, Josipa Pančića bb
tel./faks: 037/3826-527

Pomoćni kuvar

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje – srednja stručna sprema, profil kuvar; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu na konkurs dostaviti: formular za prijavu na konkurs, dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o državljanstvu Republike Srbije, overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, potvrdu da lice nije osuđivano za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, izdatu od strane MUP-a, lekarsko uverenje o psihofizičkoj i opštoj zdravstvenoj sposobnosti se dostavlja nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Prijave slati na gorenavedenu adresu ili podneti lično. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“


Pregledano: 828 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters