0

Aplikacija

Vozač Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ŽABARI u Žabari (Poslato na 13-01-2021)

Vozač


Oglas važi od: 13.1.2021.

DOM ZDRAVLjA ŽABARI
12374 Žabari, Kneza Miloša bb

Vozač
na određeno vreme do 31. 03. 2021. godine

Opis poslova: Obavlja sve vožnje za potrebe Doma zdravlja uključujući i prevoz pacijenata na dijalizu, kao i hitan prevoz pacijenata, zadužuje se vozilom i odgovara za njegovu ispravnost, održava vozilo i otklanja sitne kvarove, stara se o higijeni vozila, vodi računa da u vozilu postoji sva potrebna, zakonom propisana oprema, vodi računa o registraciji vozila kojim je zadužen, obavlja i druge poslove svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, najmanje završena osmogodišnja škola, vozački ispit B i C kategorije, zdravstvena sposobnost za poslove profesionalnog vozača. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, overenu fotokopiju vozačke dozvole, izvod iz MK rođenih (ne starije od šest meseci) ili overena fotokopija, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) ili overena fotokopija, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga, ni istražne radnje, niti se vodi krivični postupak po optužnici i optužnom predlogu koji nije pravnosnažno okončan, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača. S obzirom da se radi o radnom mestu vozača sanitetskog prevoza neophodno je prethodno radno iskustvo profesionalnog vozača u trajanju od najmanje tri godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor biće dužni da dostave lekarsko uverenje. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Žabari, Ulica kneza Miloša bb, 12374 Žabari.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ŽABARI


Pregledano: 33 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters