Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelj slučaja Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „1. MART” u Alibunar (Poslato na 20-01-2021)

Voditelj slučaja

Oglas važi od: 20.1.2021.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „1. MART”
26310 Alibunar, Save Munćana 3

Voditelj slučaja

USLOVI: Opšti uslovi: da je kandidat državljanin Republike Srbije (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu); da ima opštu zdravstvenu sposobnost; (uverenje se donosi prilikom zasnivanja radnog odnosa); da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseca (dokaz: uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova i uverenje iz osnovnog suda); da ima stečeno stručno zvanje: dipl.socijalni radnik; socijalni radnik; dipl. psiholog, dipl. pedagog, dipl. specijalni pedagog ili dipl. andragog (dokaz: overena fotokopija diplome odnosno uverenja). Napomena: u skladu sa članom 44a Pravilnika o organizaciji, normativima, i standardima rada Centra za socijalni rad, („Sl. gl. RS“, br. 59/08, 37/10 i 39/11), u Centru za socijalni rad po pravilu se zapošljava najmanje 50% socijalnih radnika u odnosu na broj stručnih radnika. Posebni uslovi: najmanje jedna godina radnog iskustva na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (dokaz: overena fotokopija ugovora o radnom angažovanju ili uverenja o radnom iskustvu ili drugi odgovarajući dokaz); znanje rada na računaru i poželjno posedovanje vozačke dozvole B kategorije; završena obuka po akreditovanom programu za voditelja slučaja (dokaz: overena fotokopija sertifikata); licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona (dokaz: overena fotokopija). Prijavu sa potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova (ili izjavom u skladu sa članom 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku da organ po službenoj dužnosti sam pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija) dostaviti u roku od 8 dana od dana javnog oglašavanja i objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Oglas za voditelja slučaja n/r direktoru“. Sa kandidatima će biti obavljen intervju nakon čega će biti doneta konačna odluka o čemu će svi kandidati biti obavešteni. Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Napomena: neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „1. MART”


Pregledano: 230 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters