Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 20-01-2021)

Viši fizioterapeut

Oglas važi od: 20.1.2021.

DOM ZDRAVLjA
NOVI BEOGRAD
Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30

Viši fizioterapeut
probni rad od šest meseci

USLOVI: viša medicinska škola, smer za više fizioterapeute, ili visoka zdravstvena škola strukovnih studija smer za više fizioterapeute, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg fizioterapeuta. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije), predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (soba br. 3) na trećem spratu u Bulevaru maršala Tolbuhina 30. Kandidati su dužni da na prijavi naznače za koji konkurs podnose prijavu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja, pored pisarnice na trećem spratu, u Bulevaru maršala Tolbuhina 30, Novi Beograd. Izabrani kanditat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 611 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters