Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 20-01-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 20.1.2021.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Fizioterapeutski tehničar
za rad u Odeljenju za produženu rehabilitaciju u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola fizioterapeutskog smera, IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

2. Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad na Odeljenju za stacionarno lečenje Služba za pedijatriju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

3. Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad na Odeljenju kardiologije u Službi za internu medicinu, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

4. Medicinska sestra – tehničar
na intenzivnoj nezi nivoa 2, za rad na Odeljenju za hiruršku intenzivnu negu u Službi za hirurgiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

5. Medicinska sestra – tehničar
u operacionoj sali za rad u Odseku za maksilofacijalnu hirurgiju u Službi za otorinolaringologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

6. Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad na Četvrtom odeljenju, Odeljenje hirurgije dojke, mekih tkiva, dečje i vaskularne hirurgije u Službi za hirurgiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

7. Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Odseku za neuromišićne bolesti i MS u Službi za neurologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

8. Medicinska sestra – tehničar
u operacionoj sali za rad u Odseku anestezije za službu ortopedije, traumatologije, oftalmologije i otorinolaringologije u Službi za anesteziologiju i reanimatologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje godinu dana radnog iskustva u navedenom zvanju.

9. Medicinska sestra – tehničar
u operacionoj sali, za rad u Odeljenju anestezije Službe za anesteziologiju i reanimatologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja med. škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje godinu dana radnog iskustva u navedenom zvanju.

10. Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad na Prvom odeljenju –- Hirurška infekcija i kolorektalna hirurgija u Službi za hirurgiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

OSTALO: Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za oglas“ i nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, isključivo poštom na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 925 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters