Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 20-01-2021)

Laboratorijski tehničar

Oglas važi od: 20.1.2021.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
21137 Novi Sad, Hajduk Veljkova 9a

Laboratorijski tehničar
u Odeljenju za davalaštvo krvi Službe za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava
3 izvršioca

USLOVI: srednja stručna sprema, završena medicinska škola laboratorijskog ili opšteg smera, položen stručni ispit, posedovanje licence, najmanje 6 meseci radnog iskustva u tom zvanju. Potrebna dokumentacija: prijava na oglas, fotokopija diplome/uverenja o završenoj medicinskoj školi laboratorijskog ili opšteg smera, fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopija licence, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopija lične karte, kratka biografija (CV), dokaz o radnom iskustvu u vidu uverenja/potvrde poslodavca, fotokopije radne knjižice i sl.

OSTALO: Prijave se podnose putem pošte na adresu: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Hajduk Veljkova 9a, 21137 Novi Sad, sa naznakom „Za oglas” ili neposredno upravi Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Kontakt telefon: 021/48-77-953. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u oglasnim novinama „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE


Pregledano: 477 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters