Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 21-01-2021)

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01-387/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeniglasnik RS» br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-31/2020-02 od 25.11.2020. godine i na osnovu Odluke v.d. direktora Opšte bolnice»Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01- 387 od 21.01.2021. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENOvreme sa punim radnim vremenom

– zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 ………………………. 1 izvršilac – Za rad na odseku Koronarna jedinica sa hemodinamikom i pejsmejker centrom

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne spreme,završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile

(IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od21.01.2021. godine do 30.01.2021. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja
30.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi,pojmovi,imenice,pridevi i glagoli u oglasima,koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 187 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters