Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radnik obezbeđenja bez oružja, za potrebe Odeljenja za pravne poslove; Inženjer investicionog/tehnič Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 22-01-2021)

Radnik obezbeđenja bez oružja, za potrebe Odeljenja za pravne poslove; Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme, za potrebe Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku; Laboratorijski tehničar u dijagnostici, za potrebe Odeljenja kliničkih laboratorija

Oglas važi od: 22.1.2021.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14

Radnik obezbeđenja bez oružja, za potrebe Odeljenja za pravne poslove
na određeno vreme, radi povećanog obima posla, u trajanju od 6 meseci

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje -srednje obrazovanje; dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: licenca Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja, položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, psihofizička sposobnost za obavljanje poslova. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara; fotokopiju licence Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja.

Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme, za potrebe Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku
na određeno vreme, radi povećanog obima posla u trajanju od 6 meseci

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: Visoko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike, bioinženjeringa: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ili na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: znanje rada na računaru. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju; dokaz o znanju rada na računaru.

Laboratorijski tehničar u dijagnostici, za potrebe Odeljenja kliničkih laboratorija
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog

USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smera; fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence; fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

OSTALO: rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Odeljenje za pravne poslove (za oglas) - Beograd, Pasterova 14


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 231 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters