Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 03-02-2021)

Više radnih mesta...

Oglas važi od: 03.2.2021.

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC
Bujanovac, Karađorđa Petrovića 328
tel. 017/651-315

1. Doktor medicine – izabrani lekar
na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do septembra 2005; stručni ispit i licenca.

2. Medicinska sestra – tehničar
na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla
11 izvršilaca

USLOVI: obrazovanje na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne akademske), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili srednje obrazovanje; stručni ispit i licenca.

3. Vozač sanitetskog vozila – vozač u HMP
na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; vozačka dozvola B i C kategorije.

4. Spremačica zdravstvenih prostorija
na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: osnovno obrazovanje.

5. Radnik obezbeđenja bez oružja – čuvar
na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, diplomu o završenoj školi (overena fotokopija), svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za radno mesto pod br. 4 (overeno); za poslove vozača kao dokaz dostaviti overenu fotokopiju vozačke dozvole; izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija); uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija); uverenje opštinskog suda da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci; lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci. U zahtevu (molbi) kandidat treba da navede dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa. Prijave na oglas se mogu podneti lično u Domu zdravlja Bujanovac, K. Petrovića 328, Bujanovac, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma Zdravlja Bujanovac, sa naznakom „Za oglas“ i nazivom radnog mesta. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Izabrani kandidati biće pismeno obavešteni.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC


Pregledano: 432 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters