Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine – izabrani lekar Puno radno vreme

na Дом здравља „Мали Зворник“ u Mali Zvornik (Poslato na 08-02-2021)

Доктор медицине-изабрани лекар

Дом здравља „Мали Зворник“

До повратка запослене са боловања - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – један извршилац

УСЛОВИ :

-Завршен медицински факултет
-Положен стручни испит
-Решење о упису у Лекарску комору или лиценца

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом
-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
-извод из матичне књиге рођених
-уверење о држављанству

Опис посла:
- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
- ради у превентивним саветовалиштима;
- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
- утврђује време и узрок смрти;

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, или у управу сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.


Рок важења
21.02.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет - VII1 степен (4-6 године)
Радно искуство у занимању
Више од 6 месеци
Број извршилаца
1
Место рада
Мали Зворник
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)


Pregledano: 319 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters