Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista; Viši fiziopterapeut; Medicinska sestra tehničar; Tehničar investiciono Puno radno vreme

na KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ” u Beograd (Poslato na 10-02-2021)

Doktor medicine specijalista; Viši fiziopterapeut; Medicinska sestra tehničar; Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme – poslovođa; Tehničar održavanja odeće – krpač

Oglas važi od: 10.2.2021.

KLINIKA ZA REHABILITACIJU
„Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”
11000 Beograd, Sokobanjska 13
tel. 011/2062-504

Doktor medicine specijalista
na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

USLOVI: medicinski fakultet (VII stepen), specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, položen stručni ispit, licenca, iskustvo u radu sa polupokretnim i nepokretnim pacijentima.

Viši fiziopterapeut

USLOVI: viša medicinska škola – strukovni fizioterapeut (VI stepen), položen stručni ispit, radno iskustvo sa polupokretnim i nepokretnim pacijentima.

Medicinska sestra tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima

USLOVI: srednja medicinska škola (IVstepen), položen stručni ispit, iskustvo u radu sa polupokretnim, nepokretnim pacijentima je prednost.

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme – poslovođa

USLOVI: srednje obrazovanje/VKV, radno iskustvo na poslovima poslovođe.

Tehničar održavanja odeće – krpač

USLOVI: osnovno obrazovanje, radno iskustvo na poslovima krpača je prednost.

OSTALO: Kandidati su obavezni da dostave: kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i mejl-adresom, neoverene fotokopije diplome o završenoj školi, položenom stručnom ispitu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preko pošte u zatvorenim kovertama na navedenu adresu klinike: Pravna služba, sa naznakom „Prijava za oglas”, sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše ili na imejl: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs. S obzirom da je Vlada RS donela odluku o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 nije dozvoljena lična dostava prijave u prostorijama klinike. Prijave moraju da budu primljene u Klinici najkasnije osmog dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje kao poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 14.00 časova, bez obzira na način dostave. Prijave koje budu primljene u Klinici posle isteka dana i sata navedenog u ovom oglasu smatraće se nablagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma i sata kada su primljene u Klinici. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne.


Skoro postavljeni poslovi KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”


Pregledano: 304 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters