Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viša medicinska sestra/tehničar; Viši radiološki tehničar u radioterapiji; Medicins Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 19-02-2021)

Doktor medicine; Viša medicinska sestra/tehničar; Viši radiološki tehničar u radioterapiji; Medicinska sestra/tehničar

Oglas važi od: 19.2.2021.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14

Doktor medicine
na određeno vreme radi povećanog obima posla, u trajanju od 6 meseci za potrebe Klinike za medikalnu onkologiju

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti medicine: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; - najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine, prosečna ocena veća od 8, zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence.

Viša medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju
2 izvršioca

Viši radiološki tehničar u radioterapiji
na određeno vreme radi povećanog obima posla u trajanju od 6 meseci za potrebe Odeljenja dnevne bolnice radioterapije

USLOVI: visoko obrazovanje u oblasti zdravstva: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju, zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj visokoj/višoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence, fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

Medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih za potrebe Službe za pedijatrijsku onkologiju

Medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju
2 izvršioca

Medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih za potrebe Klinike za internističku onkologiju
3 izvršioca

Medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih za potrebe Klinike za radijacionu onkologiju
5 izvršilaca

Medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku

USLOVI: srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva, opšteg smera, za Službu za pedijatrijsku onkologiju – pedijatrijskog smera, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju, zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi odgovarajućeg smera, fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence; fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

OSTALO: kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na navedenu adresu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 417 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters