0

Aplikacija

Inženjer investicionog /tehničkog održavanja/ održavanja uređaja i opreme Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 22-02-2021)

Inženjer investicionog /tehničkog održavanja/ održavanja uređaja i opreme

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01- 774/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US, 113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-31/2020-02 od 25.11.2020. godine i na osnovu Odluke v.d. direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-774 od 19.02.2021. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović” Zrenjanin, za radno mesto

1. Inženjer investicionog /tehničkog održavanja/ održavanja uređaja i opreme … 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati VI stepen stručne spreme, završenu Visoku tehničku školu strukovnih studija (Višu tehničku mašinsku školu), smer Strukovni inženjer mašinstva.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:
-molbu
-CV
-overenu fotokopiju diplome
-lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 22.02.2021. do 01.03.2021. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja
01.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata
Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 58 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters