0

Aplikacija

Hemijski tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 22-02-2021)

Hemijski tehničar

“Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
BEOGRAD, Bul. despota Stefana 54a
Broj: V-5-889/3
Datum: 22.02.2021.

Na osnovu člana 31. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” broj 96/2019, 58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-11087/2020 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 25.12.2020.godine i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-889/1 od 19.02.2021 godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, zbog povećanog obima posla do tri meseca.

- Opis posla: učestvuje u procesu pripreme i analize uzoraka za fizička, fizičko-hemijska ispitivanja, pod stručnim nadzorom analitičara; učestvuje u obradi podataka laboratorijskih analiza i izradi odgovarajućih izveštaja; pravi potrebne reagense; učestvuje u vođenju laboratorijske dokumentacije; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara Laboratorije, šefa Odseka i načelnika Laboratorije.

- Uslovi:
•srednje obrazovanje hemijske struke.

- Dodatni uslov:
•Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost
(Prethodno radno iskustvo za ispitivanje hemijskih i fizičko-hemijskih osobina voda, namirnica, predmeta opšte upotrebe, kozmetičkih proizvoda; Praktično laboratorijsko iskustvo za pripremanje i analizu uzoraka za ispitivanje gore navedenih matriksa primenom analitičkih metoda u tečnoj hromatografiji, volumetriji, elektrohemiji; Iskustvo u primeni zahteva standarda SRPS ISO 17025 sa samostalnim sprovođenjem QC/QC kontrole hemijskih analiza i samostalno izvođenje međulaboratorijskih poređenja za nivo koji podrazumeva radno mesto; Znanje u unosu i obradi rezultata (Word, Excel) )

•Poželjno je da kandidati dostave izjavu ustanove u kojoj su stekli iskustvo u radu za gore navedene dopunske uslove

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenom srednjem obrazovanju hemijske struke
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena)
•uverenje o državljanstvu
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.
Rok važenja
01.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno

Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Računarske veštine:

Obrada tabela – Excel Srednji
Windows Srednji
Obrada teksta – Word SrednjiSkoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 116 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters