Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Knjigovođa Puno radno vreme

na Ćosić podovi doo Šabac, Srbija u Šabac (Poslato na 22-02-2021)

- vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja; – kontira i knjiži raspoloživu dokumentaciju prema važećem Kontnom okviru i sadržaju pojedinih
računa u Kontnom okviru za preduzeća;
– knjiži poslovne promene u dnevniku, na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga u skladu sa
odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji;
– vrši obračun zarade (plate) zaposlenih lica;
– vodi blagajnički dnevnik;
– vrši obračun poreza na promet i drugih obaveza u skladu sa propisima, na osnovu originalne i
izvorne dokumentacije Korisnika usluga;
– sastavlja obračun poreza na promet proizvoda i usluga i dostavlja ga u roku nadležnoj Poreskoj
upravi;
– vrši obračun amortizacije i revalorizacije;
– obrađuje popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza, i daje uputstva u toku popisa;
– sastavlja finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan.
godine;
– pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti finansija i računovodstva;
– sastavlja poresku prijavu, poreski bilans i druge propisane obračune koji se dostavljaju Poreskoj
upravi;
– sastavlja obrazac “M-4” za zaposlena lica i po isteku poslovne godine dostavlja ga nadležnom
Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u propisanom roku;
– čuva poslovnu dokumentaciju koja je predmet obrade, odnosno knjiženja i poslovne knjige.

minimalno 3 godine radnog iskustva, posedovanje licence

telefon: 069/1477122

konkurs otvoren do 15.03.2021. godine


Skoro postavljeni poslovi Ćosić podovi doo Šabac, Srbija


Pregledano: 900 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters