Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ekonomski tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA GROCKA u Grocka (Poslato na 10-03-2021)

Ekonomski tehničar

Oglas važi od: 10.3.2021.

DOM ZDRAVLjA GROCKA
Grocka
Srpsko-grčkog prijateljstva 17

Ekonomski tehničar
u Zajedničkoj službi DZ Grocka

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završena srednja ekonomska školu (zvanje ekonomski tehničar sa IV stepenom stručne spreme); poznavanje rada na računaru; najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju zvanje ekonomskog tehničara iz oblasti zdravstva. Kandidat uz prijavu podnosi sledeću dokumentaciju: fotokopiju diplome o ekonomskoj školi; potvrdu o traženom radnom iskustvu na poslovima koji zahtevaju zvanje ekonomskog tehničara u zdravstvenoj delatnosti; fotokopiju lične karte; kratku biografiju, sa navođenjem stepena poznavanja rada na računaru i sa tačnom adresom i kontakt telefonom kandidata. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Prijave se podnose na adresu: Srpsko-grčkog prijateljstva 17 Grocka ili neposredno u kancelariji pisarnice Pravno-kadrovske službe Doma zdravlja. Prijave podnete mimo označenog roka i bez potpune dokumentacije neće se uzimati u razmatranje. Kako dostavljenu dokumentaciju podnosilaca molbi na objavljene konkurse ne vraćamo kandidatima, ista ne mora biti overena. Odluka o izboru kandidata na raspisani konkurs biće objavljena na oglasnoj tabli DZ Grocka, a informacije se mogu dobiti u Pravno-kadrovskoj službi DZ Grocka. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja RS, kao i na veb-sajtu Doma zdravlja Grocka.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA GROCKA


Pregledano: 819 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters