Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “KOVIN” U KOVINU u Kovin (Poslato na 10-03-2021)

Doktor medicine; Medicinska sestra – tehničar


Oglas važi od: 10.3.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
“KOVIN” U KOVINU


1) Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, najduže do 6 meseci
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca. Kandidati podnose: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju u navedenom zvanju.2) Medicinska sestra – tehničar
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme zbog povećanog obima posla, najduže do 6 meseci
4 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit, licenca. Kandidati podnose: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u navedenom zvanju.OSTALO: U prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na sledeću adresu: Ulica cara Lazara 253, Kovin, 26220 Kovin ili lično u arhivi bolnice, sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “KOVIN” U KOVINU


Pregledano: 1002 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters