Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar, sanitarno-ekološki inženjer Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU u Kovin (Poslato na 17-03-2021)

Viši sanitarni tehničar, sanitarno-ekološki inženjer


Oglas važi od: 17.3.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN“ U KOVINU
26220 Kovin, Cara Lazara 253

1. Viši sanitarni tehničar, sanitarno-ekološki inženjer
na određeno vreme do povratka zaposlene sa trudničkog, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: visoko obrazovanje: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva. Kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV), prijavu na oglas, overenu fotokopiju dokaza o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence, overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju u zvanju navedenom u oglasu. U prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na sledeću adresu: Ulica cara Lazara 253, 26220 Kovin ili lično u Arhivi Bolnice, sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN“ U KOVINU


Pregledano: 1032 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters