Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MIODRAG ČAJETINAC ČAJKA“ u Trstenik (Poslato na 17-03-2021)

Čistačica


Oglas važi od: 17.3.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„MIODRAG ČAJETINAC ČAJKA“
37240 Trstenik, Branka Radičevića 1
tel. 037/710-400

Čistačica
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: a) odgovarajuće obrazovanje, završena osnovna škola; b) da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; g) da je državljanin Republike Srbije; d) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu podneti: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i diplomu. Potrebno je da sva navedena dokumenta budu originali ili overene fotokopije. Prijave slati na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MIODRAG ČAJETINAC ČAJKA“


Pregledano: 371 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters