Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 31-03-2021)

Doktor medicine; Medicinska sestra – tehničar

Oglas važi od: 31.3.2021.

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1

1) Doktor medicine
na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla usled aktuelne epidemiološke situacije
3 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, VII/1 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena studiranja, dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom ispitu, ocena komisije za izbor kandidata.

2) Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla usled aktuelne epidemiološke situacije
3 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završena medicinska škola, medicinska sestra – tehničar, opšti smer, IV stepen stručne spreme; položen stručni ispit; rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena školovanja, dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom ispitu, ocena komisije za izbor kandidata.

OSTALO: Opis poslova: prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor. Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova – neoverene kopije dokumenata (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključnjenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i originale/overene kopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas će biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja RS i Opšte bolnice Bor i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, sa naznakom „Za oglas” i brojem radnog mesta za koje se konkuriše.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 695 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters