Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PREŠEVO u Preševo (Poslato na 05-04-2021)

Doktor medicine

Oglas važi od: 05.4.2021.

DOM ZDRAVLjA PREŠEVO
17523 Preševo, 15. novembar 88
tel. 017/669-195

Doktor medicine
na određeno vreme do 30.06.2021. godine, za rad u Službi za ZZ odraslih u DZ Preševo i ambulantama i zdravstvenim stanicama DZ Preševo
6 izvršilaca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, stručni ispit, licenca za rad, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Preševo. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave se podnose lično ili putem pošte na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PREŠEVO


Pregledano: 346 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters