Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „Dr MILUTIN IVKOVIĆ“ u Beograd (Poslato na 07-04-2021)

Doktor medicine; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

Oglas važi od: 07.4.2021.

DOM ZDRAVLjA
„Dr MILUTIN IVKOVIĆ“
11060 Beograd – Palilula, Knez Danilova 16
tel. 011/3248-844

Doktor medicine
za rad u ambulanti PIM – Centar za azil – zdravstvena zaštita azilanata, na određeno vreme najduže do 12 meseci (probni rad 3 meseca)
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje, medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje).

Doktor medicine
na određeno vreme od 6 meseci, zbog povećanog obima posla, na poslovima vezanim za zaraznu bolest kovid-19 (probni rad 3 meseca)

USLOVI: visoko obrazovanje, medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje).

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
probni rad 3 meseca

USLOVI: visoko obrazovanje ekonomske struke: na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje), najmanje tri godine radnog iskustva. Opis poslova: izrađuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK); prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije, analizira akte i priprema izveštaje o finansijskim i računovodstvenim pitanjima iz oblasti delokruga rada; priprema podatke za izradu opštih i pojedinačnih akata; prikuplja i obraćuje podatke za izradu izveštaja, analiza i finansijskih pregleda; pruža savetodavne usluge koje se sastoje od saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja DZP; na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom kontrole i upravljanja organizacijom i da li ovi procesi funkcionišu na predviđen način i omogućavaju ostvarivanje ciljeva DZP; učestvuje u izradi nacrta izveštaja u segmentima za koje je vršio testiranje dokumentacije i podataka; učestvuje u pripremi dokumentacije za izradu analiza, izveštaja i informacija u vezi obavljenih revizija; daje savete kada se uvode novi sistemi, procedure i zadaci; vrši uspostavljanje saradnje sa internom revizijom; obavlja ostale zadatke iz domena svoje struke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK); prati propise iz ekonomske oblasti i druge propise iz domena rada odeljenja; obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca.

OSTALO: Uz molbu priložiti: biografiju, fotokopiju diplome o završenom fakultetu i fotokopiju državljanstva. Dostaviti neoverene fotokopije, koje se ne vraćaju kandidatima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Doma zdravlja „Dr Milutin Ivković“, Knez Danilova 16, IV sprat, soba broj 12. Obavezno naznačiti za koje radno mesto se konkuriše. Rezultati oglasa će biti objavljeni na sajtu Doma zdravlja: www.dzpalilula.org.rs i na oglasnoj tabli – IV sprat.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA „Dr MILUTIN IVKOVIĆ“


Pregledano: 317 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters