Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 14-04-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 14.4.2021.

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac
Momčila Popovića 144

Medicinska sestra
na određeno vreme zbog zamene radnika na bolovanju preko 30 dana
2 izvršioca

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: IV stepen stručne spreme, medicinska sestra, položen stručni ispit. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi; overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; licencu; potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefon. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Opšta bolnica Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-215, 018/804-211.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC


Pregledano: 412 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters