Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Specijalista radiologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 14-04-2021)

Specijalista radiologije


Oglas važi od: 14.4.2021.

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC
Karađorđe Petrovića 328
tel. 017/651-315

Specijalista radiologije
za Odeljenje RO dijagnostike

USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. god. i završena specijalizacija iz radiologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do septembra 2005. god. i završena specijalizacija iz radiologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; stručni ispit, licenca i specijalistički ispit. Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, diplomu o završenom obrazovanju (overena fotokopija), uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), uverenje o položenom specijalističkom ispitu iz radiologije, rešenje o upisu u komori ili licenca o radu (overene fotokopije), izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija), uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija), uverenje opštinskog suda da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci. U zahtevu (molbi) kandidat treba navesti dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa. Prijave na oglas se mogu podneti lično u Domu zdravlja Bujanovac, K. Petrovića 328, Bujanovac, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja Bujanovac, sa naznakom “Za oglas” i naziv radnog mesta. Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Doma zdravlja, kao i kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na interent stranici Ministarstva. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”, a nakon objave treba slati dokumenta u Domu zdravlja Bujanovac. Svi kandidati biće pismeno obavešteni o rezultatu konkursa. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Bujanovac od IV/2020. godine


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC


Pregledano: 188 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters