Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine – specijalista ginekologije i akušerstva Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC u Mladenovac (Poslato na 14-04-2021)

Doktor medicine – specijalista ginekologije i akušerstva


Oglas važi od: 14.4.2021.

DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC
11400 Mladenovac
Kraljice Marije 15
tel. 011/824-1508, 011/8241-500
063/375-819

Doktor medicine – specijalista ginekologije i akušerstva

USLOVI: medicinski fakultet, završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, položen stručni ispit, licenca, poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje).

Opis posla: radi poslove svoje specijalnosti u OJ Doma zdravlja prema rasporedu poslova neposrednog rukovodioca, učestvuje u edukaciji kadrova, radi na zdravstvenom prosvećivanju, vodi evidenciju o svom radu. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je načelniku službe za zdravstvenu zaštitu žena.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju: diplomu o završenom medicinskom fakultetu u originalu ili u overenoj fotokopiji, dokaz o položenom stručnom ispitu u originalu ili overenoj fotokopiji, licencu, kratku biografiju. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Doma zdravlja u Mladenovcu, Kraljice Marije 15, u roku od osam dana od dana objavljivanja u zvaničnoj publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC


Pregledano: 642 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters