Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ” u Beograd (Poslato na 21-04-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 21.4.2021.

KLINIKA ZA REHABILITACIJU
„Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”
11000 Beograd, Sokobanjska 13
tel. 011/2062-504
e-mail: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs.

Viši fizioterapeut

USLOVI: viša medicinska škola – strukovni fizioterapeut (VI stepen); položen stručni ispit i radno iskustvo sa polupokretnim i nepokretnim pacijentima.

Viši radni terapeut
u ustanovama sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite

USLOVI: viša medicinska škola – strukovni radni terapeut (VI stepen); položen stručni ispit i radno iskustvo sa polupokretnim i nepokretnim pacijentima.

Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima

USLOVI: srednja medicinska škola (IVstepen), položen stručni ispit i iskustvo u radu sa polupokretnim, nepokretnim pacijentima je prednost.

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme – poslovođa

USLOVI: srednje obrazovanje/VKV, radno iskustvo na poslovima poslovođe.

Tehničar održavanja odeće – krpač

USLOVI: osnovno obrazovanje, radno iskustvo na poslovima krpača je prednost.

OSTALO: Kandidati su obavezni da dostave: kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i mejl-adresom; neoverene fotokopije diploma o završenoj školi i položenom stručnom ispitu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd, Sokobanjska 13 – Pravna služba, sa naznakom „Prijava za oglas” sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte u zatvorenim kovertama, na adresu klinike ili na mejl: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs. S obzirom na aktuelne epidemiološke propise, nije dozvoljena lična dostava prijava u prostorijama klinike. Prijave moraju da budu primljene u Klinici najkasnije osmog dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje kao poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 14.00 časova, bez obzira na način dostave. Prijave koje budu primljene u Klinici posle isteka dana i sata navedenog u ovom oglasu smatraće se nablagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma i sata kada su primljene u Klinici. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne.


Skoro postavljeni poslovi KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”


Pregledano: 329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters