Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA ZA UČENIKE SA SMETNjAMA U RAZVOJU „SMEH I SUZA“ u Aleksinac (Poslato na 21-04-2021)

Medicinski tehničar

Oglas važi od: 21.4.2021.

OSNOVNA ŠKOLA ZA
UČENIKE SA SMETNjAMA U RAZVOJU
„SMEH I SUZA“
18220 Aleksinac
Stanka Milosavljevića 9

Medicinski tehničar
u posebnim uslovima

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje i to: srednje obrazovanje – IV stepen stručne spreme, stečeno u skladu sa propisima koji uređuju oblast zdravstvene zaštite, smer opšti, u skladu sa Zakonom. Uz prijavu potrebno je dostaviti: prijavni formular (internet strana Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); diplomu o stečenom obrazovanju (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija sa hologramom); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci), dostaviti pre zaključenja ugovora; uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); ličnu biografiju (CV) sa kontakt podacima; dokaz ili uverenje o položenom stručnom ispitu; završen pripravnički staž. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati lično ili na adresu: OŠ „Smeh i suza“, Stanka Milosavljevića 9, 18220 Aleksinac, sa naznakom „Za konkurs“.


Pregledano: 636 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters