Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Fizioterapeutski tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA UB u Ub (Poslato na 21-04-2021)

Doktor medicine; Fizioterapeutski tehničar


Oglas važi od: 21.4.2021.

DOM ZDRAVLjA UB
14210 Ub, Dobrosava Simića 1
tel. 014/411-644

Fizioterapeutski tehničar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja preko 30 dana

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1) IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola (fizioterapeutski tehničar); 2) položen stručni ispit: 3) državljansto Republike Srbije. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; kopiju lične karte; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi; overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Opis poslova: kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ub.

Doktor medicine
na određeno vreme do povratka zaposlenog koji je na specijalizaciji
4 izvršioca

USLOVI: 1. završen medicinski fakultet; 2. položen stručni ispit; 3. državljanstvo Republike Srbije. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; kopiju lične karte; uvrenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); overenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Opis poslova: kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ub.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA UB


Pregledano: 251 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters