Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar; Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC u Mladenovac (Poslato na 12-05-2021)

Medicinska sestra – tehničar; Vozač sanitetskog vozila


Oglas važi od: 12.5.2021.

DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC
11140 Mladenovac, Kraljice Marije 15

tel. 8241-508


Medicinska sestra - tehničar
u kućnom lečenju i nezi, probni rad od tri meseca

Opis posla: pruža usluge nege i podrške licima kojima je potrebna nega kao posledica starenja, povređivanja, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih poremećaja, ili potencijalnih rizika za zdravlje u skladu sa praksom i standardima savremene nege i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, u timu sa doktorima medicine ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine-specijaliste u ustanovi i na terenu, pripreme pacijenta za dijagnostičko-terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad, učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i drugo) i vrši antropometrijska merenja, u hitnim slučajevima pruža prvu pomoć unesrećenima na mestu događaja i u transportu i prati bolesnika u timu sa lekarom i nadzire ga za vreme prevoza do zdravstvene ustanove ili kuće radi daljeg lečenja, vrši dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i materijala, pravilno odlaže medicinski otpad, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Za svoj rad odgovorna je odgovornoj sestri i načelniku službe. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Službe.

USLOVI: srednje obrazovanje, medicinska sestra - tehničar; položen stručni ispit, licenca; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje); vozačka dozvola B kategorije. Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju: fiplomu o stečenom obrazovanju u originalu ili overenoj fotokopiji; dokaz o položenom stručnom ispitu u originalu ili overenoj fotokopiji, licencu; fotokopiju vozačke dozvole B kategorije, kratku biografiju.

Vozač sanitetskog vozila
probni rad od tri meseca

Opis posla: vrši prevoz pacijenata sanitetskim vozilom, po nalogu doktora medicine; učestvuje u unošenju i iznošenju nepokretnih bolesnika u vozilo, kao član ekipe ili samostalno, vrši kontrolu ispravnosti signalnih uređaja, ulja i drugo u vozilu; održava higijenu vozila, otklanja jednostavnije nepravilnosti u vozilu, zamenu sijalica, osigurača i slično; vodi uredno propisanu dokumentaciju i evidenciju o korišćenju vozila; brine o racionalnoj potrošnji goriva i bezbednosti pacijenata, odgovara za rezervne delove i prateću opremu u vozilu; prijavljuje blagovremeno sve kvarove na vozilu, vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.

USLOVI: srednje obrazovanje; vozačka dozvola B kategorije. Kandidati za prijem u radni odnos uz prijavu dostavljaju: kratku biografiju; dokaz o stručnoj spremi; fotokopiju vozačke dozvole. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Medicinska sestra tehničar
u ambulanti na određeno vreme

Opis posla: pruža usluge nege i podrške licima kojima je potrebna nega kao posledica starenja, povređivanja, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih poremećaja, ili potecijalnih rizika za zdravlje u skladu sa praksom i standardnima savremene nege i o tome vodi propisanu dokumentaciju, u timu sa doktorima medicine ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine - specijaliste u ustanovi i na terenu, priprema pacijenta za dijagnostičko-terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad, učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i drugo) i vrši antropometrijska merenja, u hitnim slučajevima pruža prvu pomoćunesrećenima na mestu događaja i u transportu i prati bolesnika u timu sa lekarom i nadzire ga za vreme prevoza do zdravstvene ustanove ili kuće radi daljeg lečenja, vrši dezifenkciju i sterilizaciju instrumenata i materijala, pravilno odlaže medicinski otpad, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, vrši naplatu participacije i naplaćene iznose predaje blagajni Doma zdravlja u roku od dva dana; za svoj rad odgovorna je odgovornoj sestri i načelniku službe. Obavlje i druge poslove po nalogu načelnika službe.

USLOVI: srednje obrazovanje, medicinska sestra-tehničar; položen stručni ispit; icenca; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS office i Windows okruženje). Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju: diplomu o stečenom obrazovanju u originalu ili overenoj fotokopiji, dokaz o položenom stručnom ispitu u originalu ili overenoj fotokopiji, licencu, kratku biografiju.

OSTALO: Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Dom Zdravlja u Mladenovcu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u zvaničnoj publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC


Pregledano: 646 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters