Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Socijalni radnik; Psiholog; Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “KOVIN” U KOVINU u Kovin (Poslato na 12-05-2021)

Socijalni radnik; Psiholog; Medicinska sestra - tehničarOglas važi od: 12.5.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
“KOVIN” U KOVINU

1. Psiholog
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme, do povratka zaposlene sa trudničkog, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

USLOVI: obrazovanje: visoko obrazovanje: – na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Godine. Ostali uslovi: kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1. moraju predati: kratku biografiju (cv); prijavu na oglas; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju u zvanju navedenog u oglasu.

2. Socijalni radnik
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, na određeno vreme, zbog privremene sprečenosti za rad, trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege

USLOVI: obrazovanje:– visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; izuzetno: na višoj školi u trajanju do dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Ostali uslovi: kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju navedenog u oglasu.

3. Medicinska sestra - tehničar
u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, do povratka zaposlene sa trudničkog, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: obrazovanje: srednje obrazovanje.dodatna znanja / ispiti: stručni ispit; licenca. Ostali uslovi: kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2. moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overena fotokopija licence; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u zvanju navedenog u oglasu.

OSTALO: u prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na sledeću adresu: Cara Lazara 253, Kovin, 26220 Kovin ili lično u arhivi Bolnice sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe zapošljavanja. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “KOVIN” U KOVINU


Pregledano: 969 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters