Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Specijalista radiologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 19-05-2021)

Specijalista radiologije


Oglas važi od: 19.5.2021.

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC
Bujanovac
Karađorđa Petrovića 328
tel. 017/651-315

Specijalista radiologije
za rad u Odeljenju RO dijagnostike

USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; stručni ispit, licenca i specijalistički ispit. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Bujanovac od IV/2020. godine. Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; diplomu o završenom obrazovanju (overena fotokopija); uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija); uverenje o položenom specijalističkom ispitu iz radiologije, rešenje o upisu u komoru ili licencu o radu (overene fotokopije); izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija); uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija); uverenje opštinskog suda da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci; lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci. U zahtevu (molbi) kandidat treba da navede dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa. Prijave na oglas se mogu podneti lično u Domu zdravlja Bujanovac, K. Petrovića 328, Bujanovac, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti ili poslati preporučeno poštom na adresu DZ Bujanovac, sa naznakom „Za oglas“ i nazivom radnog mesta. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja upublikaciji „Poslovi“. Svi kandidati biće pismeno obavešteni o rezultatu konkursa.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC


Pregledano: 353 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters