Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač u sanitetskom prevozu; Sistem administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnol Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Ub (Poslato na 19-05-2021)

Vozač u sanitetskom prevozu; Sistem administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologije


Oglas važi od: 19.5.2021.

DOM ZDRAVLjA
14210 Ub, Dobrosava Simića 1
tel. 014/411-644

Vozač u sanitetskom prevozu

USLOVI: Potrebno je da kandidat ispunjava sledeće uslove: 1. srednje obrazovanje; 2. da ima položen vozački ispit B kategorije i 3. da je državljanin Republike Srbije. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; kopiju lične karte; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi; kopiju vozačke dozvole. Opis poslova: kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ub. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja u publikaciji Poslovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sistem administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologije

USLOVI: Potrebno je da kandidat ispunjava sledeće uslove: 1. visoko obrazovanje: na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova ili na studijama u trajanju do tri godine; 2. da ima jednu godinu radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite; 3. da je državljanin Republike Srbije. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; kopiju lične karte; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); overenu kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju. Opis poslova: kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ub. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 184 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters