Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA u Ivanjica (Poslato na 26-05-2021)

Spremačica


Oglas važi od: 26.5.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU IVANjICA
Ivanjica, 13. septembar 78
tel. 032/661-305

Spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, na određeno vreme od dva meseca, zamena radnice na bolovanju

USLOVI: završena osnovna škola. Kandidati podnose sledeća dokumenta u zatvorenoj koverti: overenu fotokopiju svedočanstva o završenom osnovnom školovanju, ličnu i radnu biografiju, fotokopiju lične karte. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija ukoliko je to važno za donošenje odluke o prijemu. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se mogu poslati poštom na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 13. septembar 78 ili dostaviti lično u Specijalnoj bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, u periodu od 7.00 do 15.00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon: 032/661-305.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA


Pregledano: 117 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters