Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Loznica (Poslato na 02-06-2021)

Viši fizioterapeut

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Loznica

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

15316 Banja Koviljača

Park bb,

USLOVI:

Visoko obrazovanje: – na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla a najdalje do 31.08.2021. godine.

- Kandidat mora da ispunjava opšte uslove propisane zakonom kao i posebne uslove navedene u oglasu;

Uz prijavu za oglas kandidat treba da priloži sledeće dokaze o ispunjenosti uslova iz oglasa:

- uverenje o državljanstvu;

- diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila

- dokaz o položenom stručnom ispitu

- dokaz o posedovanju licence

Rok za podnošenje prijave sa kraćom biografijom i dokazima (koji se prilažu u fotokopiji) o ispunjenosti uslova iz oglasa je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja na web stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača,Ministarstva zdravlja i Nacionalne službe zapošljavanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Priložena dokumentacija uz prijavu ne vraća se kandidatima.

Rezultati oglasa će biti objavljeni na web stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju o ispunjenju uslova oglasa u originalu ili overenoj fotokopiji.

Prijavu na oglas dostaviti na adresu:

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

15316 Banja Koviljača

Park bb,

ili direktno u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju, svakog radnog dana od 08 do 14 sati, sa naznakom „ za oglas – ne otvarati,,

Rok važenja
09.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Viša škola
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Loznica
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
da
Napomena
“Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto(osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije prospisano)”.Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju


Pregledano: 330 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters