Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 09-06-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 09.6.2021.

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 11) Doktor medicine specijalista radiologije
za rad u Službi radiološke i ultrazvučne dijagnostike sa CT-om, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz radiologije, VII/2 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Opis poslova: U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor.2) Doktor medicine
na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, VII/1 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Opis poslova: U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor.OSTALO: Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena studiranja, dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom ispitu, ocena Komisije za izbor kandidata. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i overene fotokopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja RS. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Opšte bolnice Bor: www.borbolnica.org.rs. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, sa naznakom „Za oglas” i brojem radnog mesta za koje se konkuriše.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 319 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters