Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA u Ivanjica (Poslato na 09-06-2021)

Viši fizioterapeut


Oglas važi od: 09.6.2021.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU IVANjICA
Ivanjica, 13. septembar 78
tel. 032/661-305Viši fizioterapeut
na određeno vreme od tri meseca

USLOVI: završena viša ili visoka zdravstvena (medicinska) škola – smer fizioterapeut, VI stepen stručne spreme. Opis poslova predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica. Uz prijavu se podnose sledeća dokumenta, u zatvorenoj koverti, na kojoj treba naglasiti za koji oglas se podnosi dokumentacija: overena fotokopija diplome o završenoj višoj ili visokoj zdravstvenoj (medicinskoj) školi – smer fizioterapeut, VI stepen stručne spreme, lična i radna biografija, fotokopija lične karte, overena kopija licence. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja, ukoliko je to važno za donošenje odluke o prijemu. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na veb-strani Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se mogu poslati poštom na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 13. septembra 78 ili dostaviti lično u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Ivanjica na istu adresu, u periodu od 7.00 do 15.00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na veb-stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon: 032/661-305.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA


Pregledano: 192 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters